Một trong những vấn đề lớn nhất của người học tiếng Anh chính là phát âm. Không như tiếng Việt, tiếng Anh thường là “viết một đằng, đọc một nẻo”, vậy phải làm thế nào mới dễ dàng đọc tiếng Anh chính xác? Bí quyết nằm trong cách học của người bản ngữ - Học ngữ âm.

Ngữ âm là gì ?

noi tieng anh chuan

 

Ngữ âm (phonetics) là hệ thống biểu tượng đại diện cho những âm tiết khác nhau trong một ngôn ngữ. Khi tra từ mới trong từ điển, chính hệ thống ngữ âm là thứ giúp bạn đọc đúng từ này. Để phát âm chính xác một ngôn ngữ có nhiều thứ bất quy tắc và ngoại lệ như tiếng Anh, ngữ âm là giải pháp hiệu quả nhất.

Hệ thống ngữ âm trong tiếng Anh được chia làm 4 nhóm chính: phụ âm (consonants), phụ âm ghép (joined consonants), nguyên âm ngắn (short vowels) và nguyên âm dài (long vowels/ diphthongs).

Các phụ âm:

noi tieng anh chuan

 

Phụ âm ghép và nguyên âm ngắn:

noi tieng anh chuan

 

Nguyên âm dài:

noi tieng anh chuan

 

Âm Schwa:

noi tieng anh chuan

 

Kí hiệu ngữ âm này có tên gọi là “schwa” và là một âm khá phổ biến trong tiếng Anh. Nó thường đại diện cho âm không được nhấn mạnh trong một từ. Để đọc âm schwa, bạn chỉ cần mở nhẹ miệng và đọc (tương tự với chữ “a” hoặc “ơ” trong tiếng Việt). Ví dụ:

about  /əˈbaʊt/

mother  /ˈmʌðə/

businessman  /ˈbɪznəsmən/

Có đến 2 kí hiệu cho âm /th/

Âm /th/ có đến 2 kí hiệu ngữ âm:

/θ/ và /ð/

Điểm khác biệt duy nhất giữa 2 kí hiệu này là: /θ/ là âm vô thanh và /ð/ đại diện cho âm hữu thanh. Để phân biệt cách đọc 2 âm này, hãy đặt tay lên cổ khi đọc. Âm hữu thanh sẽ khiến cổ rung lên còn âm vô thanh thì không.

 Dưới đây là một số từ vựng có 2 ngữ âm này:

/θ/

/ð/

thing

this

thought

that

three

these

think

those

thanks

there

Để phát âm tốt hơn, bạn cần thưỡng uyên luyện tập. Bạn có thể kiểm chứng trình độ phát âm của mình bằng bài tets phát âm và nhận kết quả đánh giá từ các giáo viên bản ngữ tại Wall Street English tại đây.

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học độc đáo của Wall Street English?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.