Thỉnh thoảng, khi sử dụng tiếng Anh, bạn muốn nói “không” nhưng chỉ sử dụng từ “no” vẫn chưa diễn đạt hết ý của câu nói. Lúc này, bạn có thể sử dụng cách nói tiếng Anh khác, cũng mang cùng một ý nghĩa nhưng sẽ giúp bạn biểu đạt chính xác hơn.

Dưới đây là những cách nói “không” trong tiếng Anh có thể bạn chưa biết

1. Nope 

 “Nope” được sử dụng như một cách nói khác của “No” vào cuối thế kỷ 19. “Nope” là cách nói gần gũi hơn “No” và thường sử dụng trong văn nói nhiều hơn văn viết.

E.g.

“Have you seen my pen?”

“Nope.”

(“Anh có thấy cây bút của em không?”

“Không em.”)

2. Out of the question

cách nói không trong tiếng Anh

 

Cụm từ này mang ý nghĩa “lạc đề, không liên quan đến nội dung bàn luận” hoặc “vì không thể thực hiện nên không cần xem xét”.

E.g.

Another trip abroad this year is out of the question.

(Một chuyến đi du lịch nước ngoài trong năm nay nữa là chuyện không thể.)

3. Not in a million years

Đây là một thành ngũ thường dùng khi nói đến một vấn đề nào đó không hoặc ít có khả năng xảy ra.

E.g.

Never in a million years did I think we'd lose.

(Tôi chưa từng nghĩ chúng ta sẽ thua.)

4. Thumbs down

cách nói không trong tiếng Anh

 

Trong văn hóa Âu Mỹ, biểu tượng ngón tay cái hướng xuống thường mang ý nghĩa bị loại hoặc không được chấp nhận, đó là lí do từ “thumbs up” có thể được sử dụng như một cách nói khác của “no”.

E.g.

Their proposals were given the thumbs down.

(Các đề xuất của họ đều bị bác bỏ.)

5. Pigs might fly

“Pigs might fly” hay “pigs have wings” đều là những cách biểu đạt vấn đề khó hoặc không thể xảy ra, không thể tin được.

E.g.

“With a bit of luck, we'll be finished by the end of the year.”

“Yes, and pigs might fly!”

(“Với một chút may mắn, chúng ta có thể hoàn thành vào cuối năm nay.”

“Vâng, nếu được vậy chắc mặt trời mọc đằng Tây.”)

6. Go fish

 “Go fish” là tên một trò chơi dành cho trẻ em tại Mỹ. Với mỗi lượt, người chơi sẽ hỏi đối thủ để lấy 1 lá bài, nếu đối thủ từ chối, họ sẽ nói “go fish”. Vì vậy, người bản ngữ cũng dùng “go fish” trong những trường hợp từ chối lời đề nghị giúp đỡ, lời mời… của người khác. “Go fish” thường sử dụng trong văn nói.

E.g.

“Hey, can you pick me up something to drink from that shop?”

“Go fish! I have to go now.”

(“Cậu có thể mua giùm tôi thức uống trong cửa hàng đó được không?”

“Không được! Tôi phải đi rồi!”)

7. A  fat chance (of something/doing something)

“A fat chance” thường dùng khi bạn không tin vào một việc gì đó có thể xảy ra

E.g.

“They might let us in without tickets.”

“Fat chance of that!”

(“Có thể họ sẽ cho tụi mình vào mà không cần vé.”

“Không thể nào!”)

Nguồn tham khảo: blog.oxforddictionaries.com

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học độc đáo của Wall Street English?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.