Một lỗi thuộc dạng “kỳ cựu” trong tiếng Anh là chúng ta thường quá lạm dùng từ “very”, “many”, “a lot of”. Khi không biết dùng từ phù hợp hoặc hết ý diễn đạt, nhiều bạn vẫn luôn thêm 3 từ trên vào để giải quyết vấn đề. Có thể trong văn nói sẽ vẫn ổn nhưng trong văn viết, thói quen này khiến văn phong của bạn trở nên nhàm chán, đơn điệu. Trên thực tế, cách khắc phục và sửa sai không hề khó chút nào.

 

Những từ dùng thay cho “many, a lot of”

 

- plenty of + danh từ số nhiều hoặc không đếm được

No need to rush. We have plenty of time.

- a great deal of / a large amount of + danh từ không đếm được

Mrs. Linh has thrown out a large amount of old clothing.

- a large number of + danh từ số nhiều

We still have to solve a large number of problems.

- the majority of + danh từ số nhiều

The majority of houses were burned down last night.

- most: đa phần, phần đông

Most Canadian people can speak English quite fluently.

 

Những tính từ nên biết thay cho “very…”

 

Không phải lúc nào thêm very trước tính từ cũng giúp bạn truyền đạt đủ ý như mình mong muốn. Một các hiệu quả hơn để miêu tả bằng tiếng Anh là bạn nên thêm vào kho từ vựng một số tính từ mang tính nhấn mạnh, chẳng hạn như:

- jubilant / triumphant / exuberant = very happy

A large number of jubilant fans run to the stage at the end of the show.

- terrified / aghast / frightened = very afraid

We were aghast of her rude behaviour and decided to go home.

- bizarre / peculiar / grotesque = very strange

This is a bizarre situation and she immediately calls the police.

- fantastic / excellent / exceptional / superb = very good

Susan Boyle became famous after her superb performance last year in Britain’s Got Talent.

- gigantic / enormous / mammoth = very big

I stepped out of the airport and joined the team in a gigantic shopping mall with 10 floors.  

- awful / shameful / disgusting / horrible = very bad

Her speech is really awful and I can’t help falling asleep right away.    

- hilarious / comical / amusing = very funny

People laugh out loud when watching the hilarious situations on the screen.

 

Sau khi đã tìm hiểu cả phần 1, phần 2 và phần 3 của loạt bài “Giải nguy khi dùng tiếng Anh miêu tả”, Wall Street English hi vọng bạn đã có thể loại bỏ phần nào thói quen chỉ dùng một số từ, cụm từ nhất định. Tuy nhiên, tất cả sẽ chỉ là lý thuyết cho đến khi bạn thực sự áp dụng những lưu ý trên trong giao tiếp, văn bản tiếng Anh hằng ngày để miêu tả một cách hiệu quả, sinh động hơn, theo đúng chủ ý của bạn. 

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học độc đáo của Wall Street English?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.