Blog - Page - 9 - Wall Street English

Improve Business Vocabulary | Learn Advanced English Vocabulary

95% of employers are willing to pay 30% more to candidates who master English. Improve business vocabulary with our 7 tips and maximize your career prospects

Fri,23/08/19

“Du lịch một mình” hay “solo travel” là một cụm từ hấp dẫn với tất cả những người... Xem Thêm

WSE đã tổng hợp 6 cụm từ tiếng Anh cần thiết cho dân du lịch trong những tình huống cụ thể,... Xem Thêm

Cơn bệnh mang tên “Thứ Hai” tuần nào cũng kéo đến. Tuy nhiên, nếu “hội chứng Thứ Hai”... Xem Thêm

Dưới đây là 14 cụm từ tiếng Anh đã được WSE chọn lọc, rất hữu ích để sử dụng khi đi... Xem Thêm

Với 6 bài tập tinh thần sau, bạn có thể rèn luyện mỗi ngày để hình thành sự tự tin. Xem Thêm

Trong bài viết IELTS, thang điểm sẽ dựa trên cách dùng từ, tính logic khi sắp xếp ý trong bài.... Xem Thêm

Đối với bạn, đến công sở là một niềm vui, hay là cơn ác mộng khiến bạn không muốn thức... Xem Thêm

Bạn đừng nghĩ tiếng Anh – Anh và Anh – Mỹ chỉ khác nhau ở cách phát âm. Do sự khác biệt... Xem Thêm

Dưới đây là 5 hiểu lầm phổ biến về người hướng nội và cách để có sự nghiệp rực rỡ... Xem Thêm

Sử dụng giới từ luôn là một thử thách đối với người mới học tiếng Anh vì có quá nhiều... Xem Thêm