Cập nhật lịch học các trung tâm Wall Street English

*English Version Below

THÔNG BÁO

Học viên thân mến,

Chúng tôi thân gửi đến các bạn lời chúc sức khỏe.

Chúng tôi vừa nhận được thông báo chính thức từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc các cơ sở giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh tạm dừng việc cung cấp dịch vụ giảng dạy trực tiếp tại các cơ sở bắt đầu từ ngày 02/02/2021.

Để đảm bảo việc học tập của học viên không bị gián đoạn và chúng tôi có thể hỗ trợ tốt nhất, Wall Street English xin trân trọng thông báo rằng:

• Đối với học viên tham gia Khóa học tại Trung tâm (In-center):

o Những lớp học tại Trung tâm sẽ được chuyển đổi thành lớp học trực tuyến trong Tháng 2.
o Tổng số lượng lớp học Bổ Trợ (CC) và Thảo Luận Nhóm (SC) sẽ tăng từ 4 lớp thành 6 lớp cho một học phần cho tất cả học viên tham gia Khóa học tại Trung tâm.

• Đối với học viên tham gia Khóa Full Access:

o Học viên có thể lựa chọn học trực tuyến cùng giáo viên, huấn luyện viên và bạn bè tại Wall Street English Việt Nam hoặc Cộng đồng Quốc tế.

• Đối với học viên Platinum:
o Học viên có thể học trực tuyến 1:1 cùng giáo viên, huấn luyện viên và bạn bè tại Wall Street English Việt Nam.

• Đối với học viên VIP:

o Học viên có thể duy trì các lớp học trực tuyến cùng với giáo viên và huấn luyện viên tại Wall Street English Việt Nam.

Vui lòng liên hệ Cố Vấn Học Thuật hoặc Huấn Luyện Viên cá nhân của bạn để biết thêm chi tiết.

Trân trọng,
Wall Street English Vietnam

ANNOUNCEMENT

Dear Students,

We hope you are keeping safe and well.

We have received an official notice from the Department of Education and Training in HCM that WSE is not authorized to allow our students to study within our centers effective 2nd February 2021.

In order to ensure that your study is not disrupted during this challenging time and in order to continue to support you, we would like to announce:

For In-Center Students:
• Your In-Center classes will be switched to online classes for February
• We will increase your allowance of CC & SC classes from 4 to 6 per Unit
For Full-Access Students
• Full-Access Students are able to choose between studying online with our WSE Vietnam Teachers, Coaches and friends, or with the International community.
For Platinum Students
• Platinum Students are able to maintain their 1-1 classes online with our WSE Vietnam Teachers and Coaches.
For VIP Students
• VIP Students are able to maintain their classes online with our WSE Vietnam Teachers and Coaches.
Please kindly contact your Educational Consultant or our Coaches for more information.

Best Regards,
Wall Street English Vietnam

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn.

We're here to help