course finder
course finder

Tìm khóa học phù hợp nhất và dành riêng cho bạn

Bắt Đầu

Mục đích học tiếng Anh của bạn?

Chọn một lĩnh vực bạn quan tâm

course-finder

Du Học

CHỌN

course-finder

Du Lịch

CHỌN

course-finder

Kinh Doanh

CHỌN

course-finder

Nghề Nghiệp

CHỌN

CÂU HỎI 1

Khi nói tiếng Anh, tôi cảm thấy

CÂU HỎI 2

Khi nghe người khác nói, tôi

CÂU HỎI 3

Với tôi, viết tiếng Anh là...

Nhu cầu cải thiện tiếng Anh của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.

Vui lòng nhập tên bạn

course findercourse finder

Chào , để tiếp tục, hãy cho chúng tôi biết mục tiêu cụ thể của bạn.

course findercourse finder

CÂU HỎI 5

Bạn đã học tiếng Anh bao lâu rồi?

CÂU HỎI 6

Bạn muốn bao lâu thì thấy được tiến bộ?

CÂU HỎI 7

Bạn có thể bỏ bao nhiêu thời gian để học?

CÂU HỎI 8

Điều quan trọng nhất đối với bạn khi học tiếng Anh là gì?

CÂU HỎI 9

Kỹ năng nào quan trọng nhất đối với bạn?

CÂU HỎI 10

Phần nào trong tiếng Anh là quan trọng nhất đối với bạn?