Tiếng Anh Sơ Cấp

Bắt đầu hành trình của bạn với Trường Anh ngữ Tốt nhất Thế giới

Tiếng Anh cho người mới bắt đầu bao gồm 5 Cấp độ. Mỗi cấp độ đều kết hợp bốn kỹ năng cốt lõi; Nói, Nghe, Đọc, Viết. Với MULTIMETHOD®, việc học được đơn giản hóa bằng cách tích hợp liền mạch các bài học vào các hoạt động thú vị và hấp dẫn.

Biểu đồ cấp độ

Survival

Những người mới bắt đầu không hiểu tiếng Anh. Bạn sẽ học cách chào hỏi cơ bản, chính thức và trang trọng. Bạn sẽ có thể truyền đạt các khái niệm đơn giản từ cuộc sống hàng ngày của bạn trong cuộc trò chuyện và đặt các câu hỏi liên quan đến thông tin cơ bản như địa chỉ, tuổi, công việc, tình trạng hôn nhân, số điện thoại, v.v.

Waystage

Bạn sẽ học cách thể hiện bản thân trong các tình huống hàng ngày. Bạn cũng sẽ học cách hỏi và hiểu chỉ đường. Bạn sẽ được giới thiệu về các kỹ năng quản lý và hành chính cơ bản, từ các phép xã giao qua điện thoại chuyên nghiệp đến cách trình bày đơn giản.

Bạn đang ở trình độ nào trên thang điểm tiếng Anh của Wall Street English?

Làm bài kiểm tra!

Bắt đầu học tiếng Anh

Phương pháp của chúng tôi

Các khóa học tiếng Anh