Tiếng Anh Nâng Cao

Cải thiện tiếng Anh của bạn với Trường Anh ngữ Tốt nhất Thế giới

Tiếng Anh năng cao bao gồm 8 cấp độ. Phát triển hơn nữa các kỹ năng tiếng Anh của bạn và trở nên có khả năng thể hiện bản thân và hiểu các ý tưởng phức tạp thông qua MULTIMETHOD®. Hơn 40 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh và hơn 3 triệu học viên hài lòng, Wall Street English là sự lựa chọn tốt nhất để học tiếng Anh tại Việt Nam.

Biểu đồ cấp độ

advanced level

Milestone

Trở thành một bậc thầy trong tiếng Anh. Việc hoàn thành các cấp độ quan trọng sẽ cung cấp cho bạn khả năng:

  •  Đọc & Tóm tắt báo cáo kinh doanh
  • Viết một CV và thư xin việc hiệu quả
  • Giao tiếp với những người nói tiếng Anh trên khắp thế giới
  • Xử lý các cuộc đàm phán kinh doanh cấp cao

Mastery

Mức độ thành thạo để hiểu tiếng Anh như người bản xứ. Việc hoàn thành các cấp độ thành thạo sẽ cung cấp cho bạn khả năng:

  • Phát triển mạng lưới kinh doanh của bạn
  • Đọc và hiểu các tài liệu phức tạp
  • Chuẩn bị phân tích cho bất kỳ chủ đề liên quan đến kinh doanh
  • Phản ứng phù hợp trong mọi tình huống kinh doanh

Bắt đầu học tiếng Anh

Phương pháp của chúng tôi

Khóa học Tiếng Anh