Lúc 7PM Thứ 4 ngày 16/09 /2020

CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 2- HIỂU SÂU HƠN, DÙNG THẠO HƠN! 

Nếu giỏi tiếng Anh, tôi đã kiếm được nhiều tiền hơn” – Câu này tiếng Anh nói sao vậy cà? Nếu bạn bị “khựng 1 nhịp” thì hãy đến ngay với buổi hội thảo trực tuyến miễn phí 100% để cùng Giáo viên bản ngữ thực hành cho mượt nhé. Để hiểu rõ hơn về câu điều kiện 2, bạn sẽ được: 

+ Giới thiệu ngữ cảnh, công thức và cách sử dụng
+ Thực hành và chỉnh sửa ngay cùng giáo viên
+ Vận dụng và thảo luận với bạn học trong hội thảo