Social Club

Social Club là hoạt động đặc trưng của Wall Street English giúp kết nối các học viên và tối đa việc thực hành tiếng Anh với đa dạng chủ đề. Các hoạt động sẽ giúp bạn vừa học vừa chơi, tiếp thu hiệu quả, tối đa vận dụng tiếng Anh vào cuộc sống.

Wall Street English Pico Cộng Hòa

Click để xem đầy đủ 👇

CHP

Wall Street English Lê Quý Đôn

Click để xem đầy đủ 👇

LQD

Wall Street English Vincom Thảo Điền

Click để xem đầy đủ 👇

VTD.png

Wall Street English Vivo SC City

Click để xem đầy đủ 👇

VIV

Wall Street English Hùng Vương

Click để xem đầy đủ 👇

HVP.png

Wall Street English Vincom Gò Vấp

Click để xem đầy đủ 👇

PVT

Wall Street English Bình Dương

Click để xem đầy đủ 👇

BBD.png