Social Club

Social Club

Social Club là hoạt động đặc trưng của Wall Street English giúp kết nối các học viên và tối đa việc thực hành tiếng Anh với đa dạng chủ đề. Các hoạt động sẽ giúp bạn vừa học vừa chơi, tiếp thu hiệu quả, tối đa vận dụng tiếng Anh vào cuộc sống.

Wall Street English Cộng Hòa

Click để xem đầy đủ 👇

CHP.jpg

Wall Street English Lê Quý Đôn

Click để xem đầy đủ 👇

2023-Social-Club-Calendar_LQD.webp

Wall Street English Thảo Điền

Click để xem đầy đủ 👇

2023-Social-Club-Calendar_VTD.webp

Wall Street English Vivo SC City

Click để xem đầy đủ 👇

2023-Social-Club-Calendar_VIVO.webp

Wall Street English Hùng Vương

Click để xem đầy đủ 👇

2023-Social-Club-Calendar_HVP-1.webp

Wall Street English Vincom Gò Vấp

Click để xem đầy đủ 👇

2023-Social-Club-Calendar_PVT.webp

Wall Street English Bình Dương

Click để xem đầy đủ 👇

BBD.webp