Social Club

Social Club là hoạt động đặc trưng của Wall Street English giúp kết nối các học viên và tối đa việc thực hành tiếng Anh với đa dạng chủ đề. Các hoạt động sẽ giúp bạn vừa học vừa chơi, tiếp thu hiệu quả, tối đa vận dụng tiếng Anh vào cuộc sống.

Pico Cộng Hòa

Click để xem đầy đủ 👇

CHP

Lê Quý Đôn

Click để xem đầy đủ 👇

LQD

Vincom Thảo Điền

Click để xem đầy đủ 👇

VTD

SC Vivo City

Click để xem đầy đủ 👇

VIVO

Hùng Vương

Click để xem đầy đủ 👇

HVP

Phan Văn Trị

Click để xem đầy đủ 👇

PVT

Bình Dương

Click để xem đầy đủ 👇

BBD

Lê Văn Việt

Click để xem đầy đủ 👇

LVV