Ngữ Pháp Tiếng Anh

Nhiều người nghĩ rằng để học tiếng Anh, điều đầu tiên là phải học ngữ pháp tiếng Anh. Tất nhiên, ngữ pháp là một phần của bất kỳ ngôn ngữ nào nhưng bạn có thể học nó một cách tự nhiên và thú vị mà không cần phải ghi nhớ những danh sách dài các quy tắc và làm các bài tập lặp đi lặp lại nhàm chán. Làm sao? Đọc để tìm hiểu thêm!

Bài học tương tác

Cách tự nhiên nhất để học ngữ pháp là nghe và chép, giống như trẻ em. Bằng cách nghe cấu trúc ngữ pháp mới được sử dụng trong ngữ cảnh tự nhiên trong mỗi bài học tương tác của chúng tôi, bạn có thể hiểu cách sử dụng và ý nghĩa mà không cần những giải thích dài và phức tạp. Sau đó, bạn có thể học theo và thực hành nó cho đến khi bạn tự nói nó một cách tự nhiên.

Tìm hiểu một chủ đề tại một thời điểm

Phương pháp Wall Street English tuân theo một chương trình được lên kế hoạch tỉ mỉ, trong đó các cấu trúc ngôn ngữ và ngữ pháp mới được giới thiệu dần dần và riêng biệt trên hai mươi cấp độ. Tập trung vào một điểm ngữ pháp tại một thời điểm thực sự quan trọng để giúp bạn trở nên tự tin trong việc sử dụng một số ngôn ngữ nhất định khi nói. Hãy thử một trong các bài tập ngữ pháp của chúng tôi tại đây về So sánh và kiểm tra kiến ​​thức của bạn ngay bây giờ!

Vì vậy, bây giờ bạn đã biết cách học ngữ pháp một cách thú vị và thiết thực, điều gì đang ngăn cản bạn? Hãy thử kiểm tra tiếng Anh nhanh của chúng tôi để xem bạn có thể bắt đầu ở trình độ nào.

Bắt đầu học Tiếng Anh