Kiểm tra kĩ năng phỏng vấn tiếng Anh

Screenshot_2

Bạn có tự tin giao tiếp tiếng Anh trong văn phòng cùng đồng nghiệp và sếp nước ngoài? Kiểm tra phân loại trình độ của bạn cùng Wall Street English nhé!