Kiểm tra kĩ năng tiếng Anh văn phòng

Screenshot_7

Bạn có tự tin giao tiếp tiếng Anh trong văn phòng cùng đồng nghiệp và sếp nước ngoài? Kiểm tra phân loại trình độ của bạn cùng Wall Street English nhé!