Tổng hợp cụm động từ hữu ích phần 1

Bạn sợ các cụm động từ trong tiếng Anh vì không nhớ hết nghĩa của chúng? Bạn muốn nói tiếng Anh thật lưu loát và sử dụng từ ngữ hay như người bản xứ?

Hãy để quyển eBook này giúp bạn.

Số trang: 51
Ngôn ngữ: Việt