Làm thế nào để giỏi tiếng Anh cấp tốc

Bạn muốn lưu loát tiếng Anh?

Thật sáng suốt vì bạn đã chọn đúng rồi đấy! Đó là ngôn ngữ được sử dụng để giao tiếp nhiều thứ hai trên thế giới. Vì thế, có rất nhiều nguồn tài liệu và cơ hội để bạn học cũng như luyện tập tiếng Anh. Nhưng nếu bạn muốn học tiếng Anh thật nhanh? Với khoảng 750.000 từ vựng và độ khó chính tả thách thức cả những chuyên gia học thuật, thì có vẻ giỏi tiếng Anh cấp tốc là một chuyện không tưởng.

Đừng lo, vì chúng ta đã gặp nhau! Quyển ebook này sẽ cung cấp cho bạn một số “tuyệt kỹ”, để học tiếng Anh hiệu quả mà không lãng phí thời gian hay sự hào hứng.

Số trang: 15
Ngôn ngữ: Việt