Cẩm nang tiếng Anh cho người mới bắt đầu

English Booklet – tập sách nhỏ giúp bạn học tiếng Anh qua hình ảnh một cách thật sinh động và dễ nhớ, dễ hiểu. Qua tập sách này, bạn có thể:
– Học từ vựng với mục “English Tips”
– Trắc nghiệm ngữ pháp với mục “Quiz Corner”
– “Thẩm thấu” Anh ngữ hài hước với mục “Relax Time”
Chúc bạn làm giàu thêm kiến thức về tiếng Anh thật vui và hiệu quả cùng Wall Street English!
 
Ngôn ngữ: Anh – Việt
Số trang: 19