Bí quyết điểm cao kĩ năng Listening trong IELTS

Nắm chắc khả năng nghe hiểu ý chính là bí quyết giúp bạn đạt điểm Listening IELTS như ý.

Quyển eBook này sẽ cho bạn biết cấu trúc của một bài thi kỹ năng Nghe và cách giải quyết từng dạng câu hỏi trong bài thi IELTS Listening Test.

Số trang: 53
Ngôn ngữ: Việt