PHẦN 1 – NHỮNG LỖI TIẾNG ANH CẢ NGƯỜI TỰ TIN NHẤT CŨNG CÓ THỂ MẮC PHẢI

Khi học tiếng Anh, đa phần học sinh-sinh viên Việt Nam tự tin nhất về phần Ngữ pháp. Điều này xuất phát từ cách học tiếng Anh thiên về ngữ pháp từ những năm phổ thông. Tuy nhiên, cho dù là thiên tài ngữ pháp hay là một người đã theo học tiếng Anh lâu năm, bạn vẫn có thể mắc phải các lỗi ngữ pháp “nhỏ bé” sau đây.

Sử dụng sai “No doubt”

Nhiều người lầm tưởng cụm từ này nghĩa là “không nghi ngờ gì nữa”, vì vậy đã sử dụng nó như một sự khẳng định, trong khi cụm từ này phải được dùng để nói về một giả thuyết hoặc sự không chắc chắn.

Hãy xem sự khác biệt ở 2 câu này:

No doubt the world is getting warmer. (Không chắc là Trái Đất đang nóng lên).

There is no doubt that the world is getting warmer. (Chắc chắn Trái Đất đang nóng lên)

Sử dụng động từ sau giới từ nhưng không thêm “ing”

Đi sau giới từ tiếng Anh là một danh từ (noun) hay động từ thêm đuôi “ing” (gerund). Nhiều người học tiếng Anh, với thói quen suy nghĩ như tiếng Việt, đã hoàn toàn bỏ quên quy tắc thêm “ing” cho động từ theo sau giới từ.

SAI: I left without say goodbye.

ĐÚNG: I left without saying goodbye.

Chia sai thì trong câu nhiều mệnh đề có when, until, after, before, …

Trong các câu hai mệnh đề nối với nhau bằng when, until, after, before, as soon as, …, thì hiện tại sẽ được dùng ở mệnh đề phụ thay vì thì tương lai.

SAI: I’ll write to her when I will have time

ĐÚNG: I’ll write to her when I have time.

Không nắm rõ quy tắc dùng “amount of” và “number of”

Các danh từ đứng sau “amount of” và “number of” đều không dùng kèm với mạo từ “the”, nhưng xem ra điểm lưu ý nhỏ này đã bị nhiều người bỏ sót. Ngoài ra, “amount of” dùng cho danh từ không đếm được, còn “number of” thì dùng cho danh từ đếm được.

SAI: I was surprised at the amount of the money collected

ĐÚNG: I was surprised at the amount of money collected.

SAI: We use a huge number of paperin the office every day.

ĐÚNG: We use a huge amount of paper in the office every day.

There + be + noun

Theo thói quen sử dụng tiếng Việt, nhiều người vẫn dịch câu “Có một chiếc ghế trong phòng” thành “There has a chair in the room” một cách vô thức. Hãy ghi nhớ công thức “There + be + noun” để diễn đạt ý này mà không mắc phải kiểu “dịch từ tiếng Việt sang” như đã nêu.

SAI: There has some flowers in the garden.

ĐÚNG: There are some flowers in the garden.

Không phân biệt sự khác nhau giữa “thankful” và “grateful”

Đều mang ý nghĩa cảm kích, nhưng “grateful” thường dùng để thể hiện sự biết ơn khi ai đó giúp đỡ ta điều gì; còn “thankful” lại được dùng để chỉ cảm giác nhẹ nhõm khi một việc nguy hiểm hoặc những điều không may đã không xảy ra.

SAI: I’m very thankful for all your help.

ĐÚNG: I’m very grateful for all your help

Dùng thì quá khứ, hay quá khứ hoàn thành?

Sẽ không ít bạn dù rất vững ngữ pháp nhưng vẫn sai khi chia thì trong câu có 2 mệnh đề với when. Trong ví dụ: “When I opened the window, the cat jumped out” (Khi tôi mở cửa sổ, con mèo nhảy ra ngoài), sở dĩ mệnh đề When không được chia thì quá khứ hoàn thành bởi lẽ hành động “opened the window” dẫn đến việc “the cat jumped out”, nên sử dụng thì quá khứ đơn cho cả hai mệnh đề là câu chuẩn ngữ pháp hơn.

Prefer than?

Hẳn bạn đã từng nhầm lẫn giới từ trong cụm động từ “prefer + preposition”. Không ư? Hãy xem 2 câu sau nhé:

SAI: I prefer apple than grape.

ĐÚNG: I prefer apple to grape.

Bỏ “the” ra khỏi “UK”

Thông thường, bạn không cần thêm mạo từ “the” trước tên nước, trừ khi tên nước đó là danh từ chỉ yếu tố địa chính trị (ví dụ: republic – cộng hòa, emirate – tiểu vương quốc, kingdom – vương quốc, states – liên bang). Vì UK là viết tắt của “United Kingdom” nên cần có mạo từ “the”.

SAI: I like UK.

ĐÚNG: I like the UK.

Dùng Good hay Well?

“Good” và “Well” đều mang nghĩa là “tốt”, nhưng một bên là tính từ, một bên là trạng từ. Vì mhầm lẫn loại từ của 2 từ này mà nhiều người vẫn mắc lỗi dưới đây:

SAI: He did the exercise good.

ĐÚNG: He did the exercise well. (trạng từ “well” bổ nghĩa cho động từ “do”)

(còn tiếp)

Có Thể Bản Quan Tâm