Những Cách Say Yes trong tiếng Anh

18/09/2018322 Lượt tải

HÌNH ẢNH
library
library
library
GIỚI THIỆU

Quyển eBook này sẽ giới thiệu đến bạn 20 từ dùng để thay thế “Yes”, tùy từng đối tượng và trường hợp giao tiếp. 

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Phát triển ngôn ngữ cho trẻ
Bí quyết điểm cao kĩ năng Listening trong IELTS
Tổng hợp cụm động từ hữu ích phần 1
Viết email trang trọng bằng tiếng Anh