Phá vỡ lối mòn- Khởi đầu mạnh mẽ
Bài kiểm tra Shopping Test

Shopping

english travel test

Vốn Tiếng Anh của bạn có đủ tốt để đối phó với mọi tình huống khi đi mua sắm ở nước ngoài? Khám phá ngay qua bài test Mua sắm!

Hướng dẫn:

  • Bài kiểm tra gồm 10 câu trắc nghiệm
  • Chọn đáp án mà bạn cho là đúng nhất
  • Bạn có thể quay lại để đổi câu trả lời
test
english test

KIỂM TRA NHANH TIẾNG ANH CỦA BẠN!

english test